Katalog artykułów

9195 Czyścik do plastiku 500ml grupa towarowa - A Lepkość - < 10 mPas Baza chemiczna - rozpuszczalnik organiczny Kolor - zielony

9190 Czyścik do metalu 500ml grupa towarowa - A Lepkość - < 10 mPas Baza chemiczna - rozpuszczalnik organiczny Kolor - zielony