Katalog artykułów

Promowane przedmioty

Współczesna architektura proekologiczna - Katarzyna Zielonko-Jung Publikacja poświęcona jest rozwiązaniom proekologicznym stosowanym we współczesnej architekturze. Przedstawia problematykę związaną z oddziaływaniem proekologicznych rozwiązań na architekturę rozumianą jako system powiązań elementów urbanistycznych, funkcji, procesów użytkowania i konstrukcji. Omówione zostały zagadnienia estetyczne, ściśle związane z całością problemu i ważne dla wartości budynku jako dzieła architektonicznego.

Architektura. Style i detale - Emily Cole  Ilustrowany przewodnik po historii architektury od najdawniejszych cywilizacji po rewolucję przemysłową.Łatwa i prosta droga do odkrycia wielu klasycznych dzieł światowej architektury.Piękne rysunki i ryciny ilustrujące tysiące detali architektonicznych.

Historia architektury europejskiej - Nikolaus Pevsner Autor należy do grona najwybitniejszych specjalistów XX wieku zajmujących się sztuką i architekturą. I choć zmarł dwadzieścia lat temu, to jego pionierska i na wskroś nowoczesna praca nadal pozostaje jednym z najważniejszych podręczników akademickich dla przyszłych architektów, projektantów i historyków sztuki.

Jak czytać architekturę Praktyczny podręcznik, uczący oglądać i cenić architekturę, pomaga dostrzec historyczne i stylistyczne wskazówki, zawarte w każdej budowli. Dość mały, by zmieścić się w kieszeni, i dość poważny, by udzielić wyczerpujących odpowiedzi, ułatwia praktyczne badanie architektury: wskazuje najważniejsze cechy konstrukcji powstałych w różnych epokach, od starożytności po dziś; uczy rozpoznawać budowle i oceniać ich wiek; stanowi źródło informacji na temat stylów w architekturze i elementów architektonicznych.

Łączenie zaawansowanych i tradycyjnych technologii w architekturze proekologicznej - K. Zielonko-Jung,J. Marchwiński Przedmiotem opracowania monograficznego są rozwiązania architektoniczno-budowlane, podporządkowane celom proekologicznym, rozumianym jako minimalizacja negatywnych skutków istnienia obiektu budowlanego w środowisku.  Opisano konsekwencje związane ze stosowaniem różnorakich technologii. Podano przykłady architektury w Polsce i na świecie.