Katalog artykułów

Promowane przedmioty

Proces inwestycyjny dla architektów - W.A. Werner Podręcznik ten stanowi dla architektów nowoczesne kompendium wiedzy o procesie inwestycyjnym w warunkach gospodarki rynkowej. Aby inwestycja budowlana spełniła kryteria efektywności ekonomicznej, konieczne jest dobre rozeznanie rynku (marketing), właściwa technologia, organizacja, staranna analiza opłacalności ekonomicznej oraz zachowanie zgodności z normami prawa. Tym pięciu problemom poświęcono kolejne rozdziały książki, umownie porządkując obszerną tematykę.  W obecnym, drugim, wydaniu podręcznika dokonano uaktualnień w związku z istotnymi zmianami przepisów prawnych i techniczno-budowlanych oraz rozszerzono pewne rozdziały.

Kurs Rysunku Architektonicznego - MO ZELL Podkreślając twórcze aspekty architektury, książka ta zawiera kurs przygotowawczy projektowania architektonicznego. Wprowadza w wizualny język architektury, zachęca do przestrzennego myślenia i inspiruje do zadawania pytań na temat środowiska zurbanizowanego. W poszczególnych rozdziałach krok po kroku został wyjaśniony cały proces projektowania. Dodatkowo w książce znajdują się praktyczne ćwiczenia, które zainspirują Czytelnika do rozwijania nowych umiejętności, od określania przestrzeni i jej trójwymiarowej wizualizacji po wykonywanie przekrojów, sposoby pokazania elewacji i całościowe ujęcia w rysunku perspektywicznym. W książce zawarte zostały informacje o sposobach budowania i materiałach, które mają wpływ na projekt. Na podstawie wybranych przykładów Czytelnik pozna również prace różnych projektantów w zakresie realizacji projektów. Znajdzie także profesjonalne porady, które pomogą mu zrobić kolejny krok w stawaniu się architektem. Mo Zell wykładała rysunek w kilku college’ach i uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. Zanim rozpoczęła pracę w zawodzie, studiowała architekturę na uniwersytetach Virginii i Yale. Obecnie jest koordynatorem programowym pracowni manualnych prac przedstawieniowych na Uniwersytecie Northwestern w Bostonie. Mo Zell jest też współzałożycielką firmy Bauen Studio, zajmującej się projektowaniem, z którą, jako współautorka projektu, zwyciężyła w konkursie na projekt Pomnika Weteranów w kampusie Uniwersytetu Northwestern.

Historia architektury europejskiej - Nikolaus Pevsner Autor należy do grona najwybitniejszych specjalistów XX wieku zajmujących się sztuką i architekturą. I choć zmarł dwadzieścia lat temu, to jego pionierska i na wskroś nowoczesna praca nadal pozostaje jednym z najważniejszych podręczników akademickich dla przyszłych architektów, projektantów i historyków sztuki.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE A ZAGADNIENIA ODWROTNE - Sławomir Rosolski Wyd.Exemplum Publikacja Sławomira Rosolskiego Projektowanie architektoniczne a zagadnienia odwrotne zwraca uwagę na istotne zmiany, jakie zaszły w dziedzinie projektowania architektonicznego na przełomie XX i XXI wieku spowodowane rozwojem nauki, techniki i technologii. Projektowanie w technice i technika systemów, będąc najbardziej rozwiniętymi dziedzinami projektowania, dysponują szeregiem zweryfikowanych w praktyce procedur, opartych na metodach operacyjnych i optymalizacji wielokryterialnej. Wiele elementów i cech charakterystycznych tych metod wywarło i wywiera w dalszym ciągu wpływ na teorię projektowania architektonicznego. W tym należy dopatrywać się rodowodu ciągle żywej tendencji w architekturze od przechodzenia na wzór projektowania w technice, do projektowania usystematyzowanego, częściowo zautomatyzowanego, z wykorzystaniem programów symulacyjnych i diagnostycznych. Stąd cenne poszukiwania autora książki na polu technicznie zbieżnym temu procesowi.(...) Działania inwestycyjne w budownictwie powinny być zgodne z wymaganiami równowagi ekologicznej i energetycznej z otoczeniem, co znajduje swój wyraz w aktualnym podejściu do projektowania, budowy i eksploatacji budynków. Jest to również priorytet w polityce energetycznej i ekologicznej wielu krajów (...).Ważne będą nowe kierunki tj. architechnologia oraz klimatyka budynków. Będą to więc interdyscyplinarne dziedziny wiedzy, integrujące osiągnięcia nowoczesnej architektury, technologii budowlanej i techniki instalacyjnej z fizyką budowli, ekologią, klimatologią i ekonomią – tworzące racjonalne podstawy systemowego projektowania budynków, będących materialnym wyrazem realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Będą to budynki zapewniające we wnętrzach komfort klimatyczny, przyjazne środowisku naturalnemu – a więc proekologiczne (green buildings), energooszczędne, pasywne, a nawet „inteligentne”. Prekursorskim opracowaniem tak ujętych zagadnień racjonalnego projektowania obiektów budowlanych i ich skupisk jest monografia Olgyaya wydana w Nowym Jorku w 1963 roku. Natomiast termin „architechnologia” (architechnology) został prawdopodobnie użyty po raz pierwszy w roku 1984 przez McIntyrego i Sterlinga na Konferencji w Sztokholmie.(...) W książce tej jako pewną wartość należy uznać rozbudowaną i uzasadnioną licznymi aplikacjami własnymi tezę, którą autor udowodnił i udowadnia przez kilkanaście już lat od czasu upublicznienia rozprawy doktorskiej. Teraz po latach jest bardziej wartościowa, została wzbogacona nowym spojrzeniem bazującym na nowej praktyce projektowej związanej z zastosowaniem projektowania odwrotnego. Niniejszą Przedmową chciałem zwrócić uwagę Czytelnikowi, iż ma w ręku istotne i aktualne studium, wyznaczające kolejne poszukiwania nowych aspektów teorii projektowania.

Jak czytać architekturę Praktyczny podręcznik, uczący oglądać i cenić architekturę, pomaga dostrzec historyczne i stylistyczne wskazówki, zawarte w każdej budowli. Dość mały, by zmieścić się w kieszeni, i dość poważny, by udzielić wyczerpujących odpowiedzi, ułatwia praktyczne badanie architektury: wskazuje najważniejsze cechy konstrukcji powstałych w różnych epokach, od starożytności po dziś; uczy rozpoznawać budowle i oceniać ich wiek; stanowi źródło informacji na temat stylów w architekturze i elementów architektonicznych.